Team AZ Monica Apra Revalidatie

 

Om uw revalidatieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan u rekenen op de bekwaamheid van een multidisciplinair team (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, osteopaten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en sociaal werkers) waarin elk lid een specifieke bijdrage levert om uw herstel te bespoedigen. Ook u - als revaliderende patiënt – bent lid van dit multidisciplinair team en heeft als dusdanig ook inspraak in het revalidatietraject. Het revalidatieteam staat onder de verantwoordelijkheid van revalidatieartsen. Zij zullen met u streven naar een zo volledig mogelijk herstel om u zo goed mogelijk te laten functioneren in uw dagelijks leven.


Gedurende uw revalidatie zal u nauwkeurig opgevolgd worden aan de hand van objectieve parameters. De resultaten hiervan zullen duidelijk in kaart gebracht worden en tijdens het multidisciplinair overleg geëvalueerd worden zodat het revalidatietraject - indien nodig - kan bijgestuurd worden. Op gepaste tijdstippen wordt ook uw (huis)arts en/of thuiszorg op de hoogte gebracht van uw vorderingen tijdens uw revalidatieproces.

 
Het APRA Revalidatiecentrum wil tenslotte via permanente bijscholing de arbeidsvreugde van haar medewerkers voortdurend stimuleren. Dit moet resulteren in een optimale opvang, begeleiding en behandeling van u als revalidatiepatiënt.   Enkel zo kan het revalidatiecentrum een actieve rol blijven spelen op nationaal en internationaal vlak.

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/04/2021