Missie Borstkliniek AZ Monica

 

De Borstkliniek AZ Monica wil een middelgrote tot grote borstkliniek zijn in de regio Antwerpen. Zij wil binnen de geldende wet- en regelgeving en financiën, gebruik makend van de talenten van de medische specialisten en overige medewerkers, topklinische ziekenhuiszorg aanbieden waarbij de patiënt centraal staat. De Borstkliniek AZ Monica wil een toporganisatie zijn met een perfecte structuur en een moderne en menselijke uitstraling.

 

Visie

Uit deze missie vloeit een visie die bestaat uit volgende aspecten:

  • Medische-specialistische zorg is de kernactiviteit;
  • Ons uitgangspunt is de zorg voor de patiënt, waarbij de patiënt centraal staat;
  • Uitstekende gewone zorgverlening aan de individuele patiënt is onze basis;
  • Uitstekende zorg vereist een continue opleiding van alle leden van de borstkliniek;
  • Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak bepaalt onze werking. Dit impliceert een organisatieklimaat van openheid, transparantie en directe communicatie tussen de teamleden, tussen de verschillende diensten en tussen de verschillende beslissingsniveaus van het ziekenhuis;
  • De Borstkliniek AZ Monica is toegankelijk voor alle patiënten, ongeacht hun maatschappelijke positie, hun filosofische of religieuze overtuiging.

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 31/10/2014