Cardiologie

Het AZ Monica wil een prominente rol spelen als regionaal ziekenhuis en de dienst cardiologie wil zich hierin als een sterke eenheid profileren, doch met de nadruk op een persoonlijke aanpak waar de patiënt door zijn vertrouwde cardioloog wordt bijgestaan en gesteund wordt door een team ervaren collega-cardiologen en verpleegkundigen. Lees alvast ons jaarverslag 2018!

                     

De zorg voor hartpatiënten wordt steeds complexer met subdisciplines als ischemisch hartlijden, hartfalen en electrofysiologie die vaak als een apart vakgebied worden gezien. Om deze zorg voor onze patiënten zo kwaliteitsvol mogelijk te houden, heeft onze dienst cardiologie een nauw samenwerkingsverband gesloten met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onder de noemer UCNA (Universitair Cardiologisch Netwerk Antwerpen). In dat opzicht werden in 2014, naast de zetelende cardiologen, drie nieuwe cardiologen aangeworven, ieder met een specifiek profiel om de dienst cardiologie in AZ Monica verder uit te bouwen en te versterken.

 

Een direct gevolg van onze grotere associatie is ook een grotere beschikbaarheid naar alle huisartsen en andere zorgverleners toe. Voor urgente cardiale problematiek of verwijzingen zijn wij dagelijks telefonisch beschikbaar op het nummer 03 320 58 16. Ook engageren wij ons tot een zeer korte wachttijd voor urgente ambulante en niet-ambulante cardiale problematiek.

 

Het is onze ambitie om de dienst cardiologie van het AZ Monica uit te bouwen tot een regionale referentie met zorg op universitair niveau doch met het behoud van een persoonlijke en laagdrempelige aanpak, eigen aan een regionaal ziekenhuis.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 26/07/2019