Het eerste bezoek

 

Via de huisarts of een andere medische dienst wordt u naar de specialist doorverwezen. Het is gemakkelijk als u bij dit eerste bezoek uw eerdere resultaten van bloedanalyses of beeldvorming bijhebt. Daarnaast is het ook aangewezen om de lijst met huidige medicatie en uw medische voorgeschiedenis mee te nemen. Ook kan het gemakkelijk zijn om te weten of de aandoening waarmee u bij de arts komt in de familie voorkomt en bij wie (en op welke leeftijd de aandoening zich initieel voordeed). 

 

Tijdens het eerste gesprek zal uw klacht uitgevraagd worden en zal een kort lichamelijk onderzoek gedaan worden (bloeddruk, pols, gewicht en lengte zijn standaard). Vervolgens zullen aanvullende bloedtesten en beeldvorming aangevraagd worden. In de endocrinologie is het gewoon dat eerdere bloeduitslagen om bevestiging vragen. Afhankelijk van de aandoening zal therapie en een verdere begeleiding aan u worden voorgesteld.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 11/09/2018