Tips voor bezoekers

 

  • Bezoek is voor een ernstig zieke patiënt vermoeiend. Daarom vragen wij u het aantal bezoekers aan het bed van de patiënt te beperken tot maximum 3.
  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar is enkel bezoek onder begeleiding mogelijk. Bespreek dit eerst even met een verpleegkundige.
  • Om hygiënische redenen mogen geen bloemen of andere geschenken meegebracht worden.
  • Persoonlijk materiaal van de patiënt wordt best thuisgelaten.
  • U kan de dienst 24 uur op 24 uur bereiken via het contactnummer. Wij vragen echter om binnen de familie en vriendenkring een contactpersoon aan te duiden die de informatie doorvertelt. De meegedeelde informatie zal beperkt zijn, gezien er geen vertrouwelijke gegevens worden meegedeeld via de telefoon. Voor vragen omtrent de specifieke medische toestand of behandeling van de patiënt kan u steeds bij de intensivisten terecht.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 3/03/2017