Aangifte van de geboorte

  • De geboorteaangifte moet gebeuren binnen 15 dagen na de geboorte. Als de laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag. Door de coronamaatregelen is deze termijn op dit ogenblik niet haalbaar. In dit geval stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf de geboorteakte op als deze termijn van 15 dagen voorbij is. Dat wil zeggen de 16de dag na de geboorte.
  • De vroedvrouw zal u een document bezorgen om een zo juist mogelijke geboorteakte te kunnen opmaken. We vragen u daarom om de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De vroedvrouw bezorgt deze gegevens aan de burgerlijke stand van Deurne. Je dient zelf verder niets meer te ondernemen.
  • U kan contact opnemen via geboorte@antwerpen.be of via 03 338 34 24 als u een dringende vraag heeft. 
  • We bezorgen u de geboorteakte van uw kind via e-mail of via post van zodra ze is opgemaakt.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 29/04/2020