Welke vormen van nierfunctievervangende therapie zijn er?

De nierfunctievervangende therapie is een behandeling waarbij de werking van uw nieren wordt overgenomen. Hierbij worden de afvalstoffen en het overtollige vocht uit uw bloed verwijderd en de samenstelling van de zouten in uw bloed gecorrigeerd.

Er zijn 3 vormen van nierfunctievervangende therapie.

 

De hemodialyse ('De kunstnier')

Uw bloed verlaat uw lichaam via een buisje (katheter) en stroomt dan door een filter (kunstnier) terug via de katheter naar uw lichaam. De filter of kunstnier zorgt voor de zuivering van uw bloed en de verwijdering van het overtollige vocht uit uw lichaam.

 

Deze behandeling gebeurt 3 keer per week in het ziekenhuis en duurt telkens 3 tot 4 uur. Indien nodig wordt hiervoor via uw mutualiteit ziekenvervoer geregeld.

 

De peritoneale dialyse ('De buikspoelingen')

Vooraf wordt er door de chirurg een buisje (katheter) in de buikholte geplaatst dat ter plaatse blijft. Via deze katheter die ook een uitwendig deel heeft, kan u een steriele vloeistof in de buikholte laten inlopen. Via het buikvlies geeft uw lichaam afvalstoffen af aan deze vloeistof die enkele uren in de buikholte blijft. Wanneer de vloeistof verzadigd is met afvalstoffen, kan deze er via de katheter weer 'uitlopen' waarna de buikholte opnieuw gevuld wordt met de volgende 'inloop' van steriele vloeistof.

 

Deze behandeling kunt u na een opleiding in het ziekenhuis zelf thuis uitvoeren.

 

De niertransplantatie ('De donornier')

De donornier neemt de volledige werking van uw nieren over. Om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorbereidende onderzoeken worden in samenspraak met uw nierspecialist verricht.

 

Bij deze behandeling zal u levenslang medicatie moeten innemen tegen afstoting.

 

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/04/2021