Wanneer hebt u nood aan nierfunctievervangende therapie?

 

Voorafgaande behandelingen

De meeste nierstoornissen kunnen vele jaren worden verholpen door

- het volgen van een dieet

- het stoppen met roken

- voldoende lichaamsbeweging

- aangepaste medicatie

- het nemen van erythropoëtine, een hormoon

noodzakelijk voor de aanmaak van rode bloedcellen

 

Hiervoor is het echter nodig om op regelmatige basis door uw huisarts en nierspecialist te worden opgevolgd. Naargelang de ernst van uw nierinsufficiëntie kan dit jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks zijn. Door uw goed te laten opvolgen, kunt u de achteruitgang van uw nierfunctie aanzienlijk vertragen. Ook de diëtist speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Vervangende nier

Wanneer de werking van uw nieren dermate ernstig verminderd is, kunnen de stoornissen zo uitgesproken zijn dat de voorafgaande behandelingen niet meer helpen. U hebt dan nood aan een behandeling die de werken van uw nieren overneemt, namelijk de nierfunctievervangende therapie.

 

Deze behandeling hebt u nodig wanneer de werking van uw nieren

- slechts 15% bedraagt (voor diabetici)

- slechts 10% bedraagt (niet-diabetici)

- soms al eerder wanneer bepaalde stoornissen of klachten niet meer gecorrigeerd kunnen wordenAuteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/04/2021