Materniteit ontvangt BFHI-label

 

Al jaren streeft de dienst materniteit van AZ Monica een goed borstvoedingsbeleid na. De voorbije jaren werden er extra inspanningen geleverd om een internationale erkenning, het BFHI-certificaat (Baby Friendly Hospital Initiative), te verkrijgen door te voldoen aan de voorwaarden en doelstellingen die UNICEF en de WereldGezondheidsOrganisatie nastreven voor de zorg van moeder en kind.

 

Op 18 april 2013 kreeg het AZ Monica het kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ overhandigd.

 

Om deze internationale erkenning te bekomen, moet het ziekenhuis voldoen aan behaalde voorwaarden die moeten helpen om elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen te geven op een optimale gezondheid. AZ Monica volgt de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’ op. Daarnaast is er het ‘Mother Friendly Hospital Initiative’ dat aandacht besteedt aan de zorg voor zwangere vrouwen.

 

Babyvriendelijke initiatieven: 10 vuistregels

Moedervriendelijke initiatieven

 

Naast de vernieuwde kinderafdeling en een vernieuwd verloskwartier is het behalen van dit label opnieuw een opsteker voor AZ Monica dat zich hiermee beloond weet voor de inzet voor de zorg van moeder en kind.


 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 14/09/2017