Samenwerking UZA, AZ Monica en AZ Heilige Familie

17 apr 2015

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het Algemeen Ziekenhuis AZ Monica en het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie gaan intenser samenwerken. Binnen deze groepering wordt gestreefd naar een duurzame samenwerking. Er worden afspraken gemaakt rond de organisatie van zorgprogramma's en zware investeringen.

 

Het is een algemene trend dat ziekenhuizen meer en meer gaan samenwerken voor de organisatie van zorgprogramma’s. UZA (Edegem), AZ Monica (Antwerpen en Deurne) en AZ Heilige Familie (Rumst) vullen elkaar aan qua ligging en patiëntenprofiel. Het is de bedoeling om binnen deze groepering het medisch aanbod op elkaar af te stemmen en afspraken te maken rond zorgprogramma’s en grote investeringen. Daarnaast blijft elk ziekenhuis nog een ruime autonomie behouden.

De drie ziekenhuizen participeren op een gelijkwaardige basis in de groepsdirectie en het strategisch medisch comité.  Daarin zetelen de voorzitter van de Medische Raad, de hoofdgeneesheer en de gedelegeerd bestuurder van elk ziekenhuis. Binnen deze directie wordt de strategie van de groepering vastgelegd. Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA: “Zowel de ziekenhuizen als de patiënten zullen voordeel halen uit deze complementariteit. En ook de Universiteit Antwerpen heeft baat bij de samenwerking, aangezien er nu ook in de Heilige Familie bijkomende stageplaatsen voor assistenten-specialisten (ASO’s) in opleiding mogelijk zijn.”

Voor de patiënt betekent deze samenwerking dat hij indien nodig zal doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen de groepering, uiteraard met respect voor zijn vrije keuze. Bovendien zullen een aantal subspecialismen van het ene ziekenhuis ook in het andere ziekenhuis worden aangeboden, zodat de patiënt zich niet altijd verder hoeft  te verplaatsen.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 17/04/2015