Beleid

 

De ethische commissie drukt mee haar stempel op het beleid dat het ziekenhuis voert bij onderstaande aspecten.

 

Gebruik van lichaamsmateriaal of restmateriaal

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. AZ Monica maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal. Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor uw behandeling.

Lees meer.

 

Wegnemen organen en/of weefsel

Orgaan- of weefseltransplantaties kunnen mensenlevens redden en de kwaliteit van bepaalde handelingen verhogen. Het bij overleden patiënten wegnemen van organen en weefsels voor transplantatie gebeurt volgens de wetten van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.

Lees meer.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 25/09/2020