Beleidsplan 2016-2020

 

Directie en Raad van Bestuur formuleren de missie van het AZ Monica en de belangrijkste doelstellingen die men wil realiseren tegen 2020 in een nieuw beleidsplan. Hiermee geven we sturing aan onze organisatie en trachten we het AZ Monica verder uit te bouwen tot een welvarend ziekenhuis dat haar aanbod afstemt op de behoeften van de patiënten. Om dit beleid succesvol uit te voeren, kan het AZ Monica rekenen op een team van meer dan 1400 gedreven medewerkers. 

 

Doelstellingen 

Onze missie kan u nalezen onder de rubriek missie. Om deze missie waar te maken, dienen er vandaag - anno 2017 - duidelijke strategische keuzes gemaakt te worden. In het beleidsplan tekenden we daarom de krijtlijnen uit: waar moet AZ Monica staan in het jaar 2020?

Hieronder worden de belangrijkste doelstellingen samengevat. Het volledige artikel kan u hier nalezen. 

 

  • AZ Monica is een acuut regionaal ziekenhuis met sterke referentiediensten die een supraregionale uitstraling hebben. Bijgevolg zullen we initiatieven blijven ondernemen om nieuwe referentiediensten te realiseren. 
  • We streven groeiende medische activiteiten na.
  • Campus Antwerpen zal zich in de toekomst meer ontwikkelen als een chirurgisch en internistisch afsprakenziekenhuis met een hoog serviceniveau. Ook de polikliniek Blancefloer wordt verder uitgebreid op vraag van de noden van de patiënt die in regio Linkeroever woont. Daarnaast heeft onze campus in Deurne het potentieel om verder te groeien. 
  • Het ziekenhuis is financieel gezond en moet zo blijven. 
  • AZ Monica werkt multidisciplinair en efficiënt. We kunnen de test met andere vergelijkbare organisaties doorstaan. 
  • Het ziekenhuis wil de betere medewerker aantrekken en een optimaal arbeidsklimaat creëren. Op die manier willen we onze medewerkers tevreden, gemotiveerd en betrokken houden. 
  • AZ Monica wil de patiënt aan zich binden door een hoge servicegraad, kwaliteit van zorg en een goede reputatie. Van belang is ook dat het aanbod is aangepast aan de behoefte van de patiënt. 
  • Tot slot dragen we kwaliteit hoog in het vaandel en streven we daarom de hoogste kwaliteitsnormen na. Dit resulteert in concrete acties die we de komende vijf jaar willen realiseren, zoals het afnemen van tracers, de uitrol van het EMV en het ondernemen van nieuwe initiatieven. 

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 9/06/2017