Hoe kunt u (als patiënt of bezoeker) bijdragen aan de patiëntveiligheid?

 

Er zijn enkele manieren waarop u ook zelf in het ziekenhuis bij kan dragen aan een optimale patiëntveiligheid. Zo stellen wij het zeer op prijs wanneer patiënten hun identificatiebandje te allen tijde dragen. Ook zou u deel kunnen nemen aan één van onze tevredenheidsenquêtes. Op deze manier kunnen we onze zorg verder optimaliseren aan de hand van uw feedback. Tot slot kunt u de patiëntveiligheid optimaliseren door te zorgen voor een goede handhygiëne, en door anderen, zoals uw bezoekers, hier ook op te attenderen.

 

Ook als bezoeker kunt u een belangrijke rol spelen binnen het verhogen van de patiëntveiligheid. Zo kunt u ervoor zorgen dat u uw handen altijd wast voor een bezoekuur, met het oog op een goede handhygiëne. Daarnaast kunt u de patiënt die u bezoekt hierop attenderen, en kunt u het ziekenhuispersoneel inschakelen indien een patiënt een identificatiebandje mist en hij/zij dit zelf nog niet opgemerkt heeft.

 

We stellen uw medewerking zeer op prijs en we hopen met u samen AZ Monica verder te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid!Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 18/03/2014