De diensten urologie, longziekten en maag- darm- en leverziekten in AZ Monica hebben de krachten gebundeld om de toenemende nood aan endoscopische onderzoeken van de blaas, longen, maag en darmen te kunnen realiseren.

Door de toename van het aantal endoscopische ingrepen de voorbije jaren liet de nood aan een nieuwe ruimere infrastructuur zich dan ook voelen. Het nieuwe endoscopisch platform dat 572m2 groot is, werd in januari 2017 in gebruik genomen.

 

Grotere capaciteit

Naast een eigen aanmeldbalie voor patiënten voor urologie en maag- , darm-  en leverziekten,  2 gespreks- en 4 consultatieruimten, telt het platform 4 endoscopiezalen. Tot slot is er de wacht- en recoveryzone voor 11 patiënten. Hierbij is de verpleegpost bewust centraal gepositioneerd omwille van het toezicht.

High level desinfectie materiaal

Over de totale achterzijde van het platform is een ‘vuile gang’ waarlangs gebruikte scopen getransporteerd kunnen worden naar de ‘was- en desinfectiezone’. Deze zone is onderverdeeld in een vuile ruimte met 2 automatische spoeltafels en een propere ruimte met 5 droogkasten. De ruimten worden gescheiden door 3 doorgeef was- en desinfectiemachines.

100% traceerbaarheid

Naast de totale scheiding tussen ‘vuile zone’ en ‘propere zone’ is er ook een volledige traceerbaarheid van elke individuele scoop tijdens de dagelijkse werkstroom mogelijk. Welke scoop wordt er op welk tijdstip gebruikt bij welke patiënt en door welke arts? Hoe is het reinigings- en droogproces van de scoop verlopen?

Alle gegevens kunnen gemakkelijk opgezocht worden en aan het patiëntendossier worden toegevoegd. Scoopen die niet onmiddellijk opnieuw worden gebruikt, worden opgehangen in een droogkast. Door een effectieve droging via droge perslucht en veilige opslag blijven deze uiterst veilig gedurende 30 dagen.


Comfort voor patiënt

Met dit nieuwe endoscopisch platform slaat het ziekenhuis 3 vliegen in 1 klap. Zo is de capaciteit groter zodat de medische activiteit van de drie betrokken disciplines de komende jaren kan groeien. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de nieuwe technisch-infrastructurele vereisen en kwaliteitsnormen zoals gehanteerd door de Vlaamse Zorginspectie en onze accrediteringsinstelling JCI.

Ten derde zullen patiënten meer comfort ondervinden wanneer ze op onderzoek komen. Een moderne en open ruimtelijke voorziening maakt het mogelijk om recente, geavanceerde technieken beter uit te voeren en de opvang van de patiënten te verbeteren. Een patiënt die zich voor screening aanmeldt, komt zo in een aangenaam kader terecht en ontwaakt na het onderzoek veilig gemonitord in een comfortabele omgeving om daarna met een goed gevoel naar huis te gaan. In de context van screeningsonderzoeken is het heel belangrijk om patiënten gemotiveerd te houden om ook voor opvolgingsonderzoeken terug te keren.

Bekijk hier enkele foto's:

20170503AZMonicaDEURNE-0043.jpg 20170503AZMonicaDEURNE-0222.jpg
20170503AZMonicaDEURNE-0114.jpg 20170503AZMonicaDEURNE-0349.jpgAuteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 17/07/2017