AZ Monica beloond voor project rond kwetsbare zwangere vrouwen

Op het gala van ‘Zorgwerkgever van het jaar 2018’ nam AZ Monica donderdag 7 juni 2018 de prijs van ‘Intern project van het jaar’ mee naar huis, een project rond de opvang van kwetsbare zwangere vrouwen. Een breed team van verschillende stakeholders (Kind en Gezin, De Kraamvogel vzw, OCMW Antwerpen en AZ Monica) engageerde zich om deze doelgroep beter te begeleiden.

 

Het komt regelmatig voor dat mama’s op de materniteit bevallen die met niets in orde zijn: geen papieren, geen mutualiteit, geen verzekering… . Deze kwetsbare jonge moeders die naast financiële problemen ook met drank- en drugsproblematiek te kampen hebben, opvangen was moeilijk. De toegang tot de reguliere gezondheidszorg wordt bovendien sterk bemoeilijkt door administratieve problemen, geen verblijfsdocumenten en een taalbarrière.

 

Er werd een stappenplan uitgewerkt waarin de verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders werden vastgelegd. Allereerst zijn er de gynaecologen, pediaters en de afdeling materniteit van AZ Monica die zich geëngageerd hebben om deze specifieke groep vrouwen te begeleiden: gerichte informatie, aanbieden van gratis of betaalbare echo’s, aangepaste zorg op maat, ... Onze sociale dienst bekijkt intussen met de betrokkenen hun hele situatie, op zoek naar opties om hun factuur te verlichten.

Samenwerking met alle stakeholders

De prenatale steunpunten van Kind en Gezin, die zich richten op mensen die niet in de reguliere sector terechtkunnen, vormen ook een belangrijke schakel in heel het proces. Tot op heden vormen zij het laatste vangnet voor medische en psycho-sociale opvolging voor zwangeren uit deze doelgroep. Voor de echo’s verwijzen zij door naar AZ Monica. Zijn ze nog niet bij het Aanspreekpunt kwetsbare zwangeren van het SC Plein van het OCMW van Antwerpen geweest, dan worden ze ook daarnaar doorverwezen. Els Weckers van Kind en Gezin is blij met de samenwerking: ‘AZ Monica is tot hiertoe het enige ziekenhuis dat zicht engageert om mensen die nergens recht hebben op financiële ondersteuning en gescreend zijn door het OCMW, de drie echo’s gratis of betaalbaar aan te bieden. Het ziekenhuis staat zelf in voor de kosten.’

 

Daarnaast zorgt het initiatief ‘Origine’ van De Kraamvogel vzw voor gratis postnatale begeleiding aan huis. Ook het Perinataal Antwerps Netwerk voor Zwangeren in Armoede(PANZA) zijn ze blij met het initiatief van en de samenwerking met AZ Monica. Voor vrouwen die laattijdig in de prenatale zorg komen en minder dan 4 keer medisch gezien worden neemt het risico op doodgeboorte toe met een factor 2,3’ licht Veerle Decorte van het Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel, toe. ‘De samenwerking met AZ Monica is hier zeker een meerwaarde. Het is inspirerend om te zien hoe dit ziekenhuis hun maatschappelijk engagement hoog in het vaandel draagt én er ook naar handelt.’

Menselijke zorg

Hoofdvroedvrouw van de materniteit van AZ Monica, Karima Soussi, benadrukt graag de menselijke kant van de zaak. ‘Mensen die zich geweigerd of opgejaagd voelen gaan hun zwangerschap niet laten opvolgen. Iedere zwangere vrouw moet een kwaliteitsvolle hulpverlening kunnen krijgen, dus is het onze maatschappelijke plicht de deur open te houden voor mensen die ergens anders niet terecht kunnen. Dat zijn mensen die anders verloren lopen. Als je hen goed kan opvangen en een goede prenatale opvolging kan geven, is de kans veel groter dat het kind in goede omstandigheden geboren kan worden. Een goede start van een kind begint in de wieg.’Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 8/06/2018