Klinische studies

 

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg continu verbeterd worden. Tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Men vraagt u hiervoor steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming. Bij vragen kan u steeds uw behandelende arts contacteren.

 

Klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan wanneer ze goedgekeurd zijn door de ethische commissie van AZ Monica. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.


Hier vindt u een lijst van klinische studies uitgevoerd in AZ Monica (laatste update oktober 2020)

 

Studie starten?

Bent u onderzoeker en wenst u een klinische studie op te starten in AZ Monica, breng dan volgende documenten in orde:

Aanvragen voor studies dienen minstens 5 werkdagen voor de eerstvolgende ethische commissie ingediend te zijn. De ethische commissie verwacht van de onderzoekers feedback over het verloop van de studie, de resultaten of het eventuele stopzetten.

 

De vergaderdata in 2020-2021:

  • 03.12.2020 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)
  • 04.02.2021 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)
  • 01.04.2021 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)
  • 10.06.2021 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)
  • 16.09.2021 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)
  • 25.11.2021 - 19.00u - Campus Deurne (route 80)

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 7/10/2020