Kwaliteit van zorg 

 

Bij AZ Monica dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit dag na dag te realiseren hechten we als organisatie veel belang aan:

- Het voldoen aan verwachtingen-

We willen enerzijds de verwachtingen van onze patiënten inlossen en op deze manier zorg aanbieden die volledig patiëntgericht is. Anderzijds willen we voldoen aan de verwachtingen en eisen die de gemeenschap, overheid en mutualiteiten ons stellen. In dit kader is transparantie omtrent de resultaten en kwaliteit van onze zorg van groot belang. Deze transparantie maakt vergelijking tussen ons en andere ziekenhuizen mogelijk: voor ons een extra stimulans om onze patiënten te tonen dat AZ Monica de juiste keuze is.

 

- Continu leren en verbeteren-

De resultaten die we presenteren in het kader van transparante zorg houden ons ook zelf als organisatie een spiegel voor. De informatie die we verzamelen aan de hand van bevraging van patiënten en medewerkers, kwaliteitsmetingen, klachtenverwerking, registratie van (bijna-)incidenten etc., wordt grondig geanalyseerd en vervolgens gebruikt om onze werking bij te sturen. Door continu te leren en te verbeteren willen we het niveau van onze kwaliteitszorg zo hoog mogelijk houden. 

 

Hoezeer wij ook ons best doen, u kunt altijd klachten hebben. Vragen, problemen, klachten of medische incidenten worden het best opgelost waar en wanneer ze ontstaan. Als dit niet lukt, kunt u steeds terecht bij de ombudsvrouw. Zij behandelt uw klachten objectief en onafhankelijk met respect voor uw privacy. Hebt u suggesties of klachten tijdens of na uw verblijf, dan kan u steeds contact opnemen met onze ombudsdienst. 

 

- Het uitdragen van onze visie rond kwaliteit-

AZ Monica streeft ernaar als lerende en continu verbeterende organisatie een verantwoorde patiëntgerichte kwaliteitszorg aan te bieden. Kwaliteitszorg betekent voor ons zorg

  • Die professioneel, veilig, betrouwbaar en transparant is;
  • Die gedragen wordt door de kennis, expertise, betrokkenheid en inzet van onze medewerkers;
  • Die aangeboden wordt in een context van onderlinge samenwerking, zowel tussen onze medewerkers onder elkaar als tussen onze medewerkers en de patiënten.

 

 

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 31/05/2016