Begin 2018 start AZ Monica met de bouw van een nieuwe ziekenhuisvleugel op de campus in Deurne. Hiermee wil het AZ Monica zijn positie als hét referentieziekenhuis van Antwerpen - Oost op de kaart zetten. AZ Monica wil blijven groeien en inspelen op een veranderende medische zorg.

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven plant de afbraak van de sociale woonblokken aan de Jos Van Geellaan. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de uitbreiding van het ziekenhuis AZ Monica met een vijfde ziekenhuisvleugel. Dit masterplan wil AZ Monica realiseren tegen 2021.  

In de nieuwe ziekenhuisvleugel zullen voornamelijk consultaties gehuisvest worden die momenteel in de bijgebouwen plaatsvinden zoals orthopedie en gynaecologie. Ook de aansluiting van de dienst medische beeldvorming bij het ziekenhuis zorgt voor meer efficiëntie. Meer efficiëntie betekent meer patiënten waardoor de nood aan parking zal toenemen. Daarom bouwt AZ Monica ook een ondergrondse parking van 2 verdiepingen.  

 

Deze uitbreiding is nodig om het AZ Monica verder te laten groeien. Jaarlijks stijgt de ziekenhuisactiviteit gemiddeld met drie procent. Bovendien vermindert de duur van een hospitaalopname, maar neemt het aantal ambulante behandelingen waarvoor patiënten maar enkele uren in het ziekenhuis moeten zijn, toe. AZ Monica wil blijven groeien en inspelen op deze veranderende medische zorg.  

 

bouw2.JPG

Bouw nieuwe vleugel (verdieping 2 en verdieping 3 onder voorbehoud) sluit aan bij het huidige ziekenhuis.

Volg de bouw via www.azmonicabouwt.be

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 12/06/2017