Kwaliteitsvolle zorg in AZ Monica

 

AZ Monica streeft ernaar als lerende en continue verbeterende organisatie patiëntgerichte kwaliteitszorg aan te bieden. De betrokkenheid van onze medewerkers zorgt ervoor dat, vanuit hun perspectief mee, vorm wordt gegeven aan de uitbouw. Ook is er een continue bijsturing van het kwaliteitssysteem.

 

Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg?

  •  Professionele zorg

Deskundige artsen en gekwalificeerde medewerkers die zich permanent bijscholen.

  •  Veilige zorg

- Door het standaardiseren en controleren van werkprocessen en procedures

- Door het naleven van de internationale doelstellingen rond patiëntveiligheid

- Door het analyseren van (bijna-)incidenten/klachten en het opstarten van verbetertrajecten

- Door het in kaart brengen van risicovolle processen

  • Betrouwbare zorg

Behandelingen en geleverde zorg zijn gebaseerd op 'best practice' inzichten. Dit wil zeggen dat we werken volgens wetenschappelijke methodes die hun effectiviteit bewezen hebben. Hierdoor zijn er minder problemen en minder onvoorziene complicaties en komen we tot betere resultaten.

  • Transparante zorg

Door bevragingen van patiënten en medewerkers, kwaliteitsmetingen, klachtenverwerking en registratie van (bijna-)incidenten en door de grondige analyse van de resultaten wordt onze werking continu bijgestuurd. Verbeteringen en actieplannen worden intern besproken. Extern worden onze resultaten vergeleken met die van andere ziekenhuizen.

  •  Samenwerking

De samenwerking tussen disciplines en in teams zorgt voor een hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Tevens verbetert dit de communicatie en zorgt dit ervoor dat medewerkers beter geïnformeerd zijn.

 

Door de focus te leggen op patiëntgerichte kwaliteitszorg worden onze patiënten maximaal geïnformeerd tijdens de verschillende fasen in het zorgproces, rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 12/11/2014