Netwerk met andere zorginstellingen

 

Om aan patiënten een volledig zorgproces te kunnen garanderen, heeft het AZ Monica samenwerkingsverbanden afgesloten met centra voor expertzorg, andere ziekenhuizen die complementaire diensten aanbieden, psychiatrische ziekenhuizen, rusthuizen en RVT’s, thuiszorg.

 

Ziekenhuizen

Het Algemeen Ziekenhuis AZ Monica, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie werken intens samen. Binnen deze groepering wordt gestreefd naar een duurzame samenwerking. Er worden afspraken gemaakt rond de organisatie van zorgprogramma's en zware investeringen.

Lees hierover het persbericht.

 

UZA

AZ H. Familie (Rumst)

 

Rusthuizen en RVT's

Historisch is AZ Monica vergroeid met de rusthuizen en RVT's van Amate en Compostela. Een nauwe samenwerking zorgt ervoor dat een snelle doorstroming van onze oudere populatie vlot, aangenaam en in goed overleg kan verlopen.

 

Amate  (Huizeke van Nazareth, Het Gouden Anker,  Sint Jozef, OLV van Troost)

Compostela vzw  (Cocoon, Compostela, Czagani, Cleo, Cantershof )

 


Andere

Dit zorghotel is een tussenstap tussen het ziekenhuis en de thuissituatie. Het biedt patiënten na een ziekenhuisopname een adempauze in een comfortabele en sfeervolle accommodatie. Het project kadert in het initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Volksgezondheid, om 1500 kamers ter beschikking te stellen voor een vlottere doorstroming van patiënten na een ziekenhuisopname. Drie Eiken zal naast het UZA gebouwd worden, maar is een gezamenlijk initiatief van het AZ Monica en het Universitaire Ziekenhuis.

 

De samenwerking met het Iridium Kankernetwerk betekenen een belangrijke meerwaarde voor de patiënt. AZ Monica kan hierdoor aan patiënten een volledig zorgproces garanderen.

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen wil de levenskwaliteit van palliatieve patiënten optimaliseren. Door een multidisciplinaire benadering, met aandacht voor fysieke symptomen, existentiële vragen, psychische en sociale noden, wordt een totaalzorg mogelijk. Het Palliatief Support Team werkt nauw samen met PHA. Meer info vind je hier.

 

De samenwerking met Present vzw situeert zich op vlak van vrijwilligerswerking. Present vzw organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. Meer info vind je hier.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 22/04/2021