Erkenning interventionele cardiologie

 

De Vlaamse overheid heeft de verhoging van het statuut van de dienst cardiologie in AZ Monica goedgekeurd. Waar voorheen enkel B1-diensten in het ziekenhuis mochten uitgevoerd worden, zijn vanaf heden ook B2-activiteiten toegestaan.

 

De B1-onderzoeken zijn inwendige hartonderzoeken die de kransslagaders in beeld brengen om eventuele vernauwingen of afsluitingen op te sporen. Tot voor het koninklijk besluit van de minister, mochten ziekenhuizen met een B1-erkenning enkel de diagnose stellen maar niks aan de vernauwing zelf doen. "De B2-erkenning zorgt ervoor dat er ook daadwerkelijk iets aan deze vernauwing kan gedaan worden (zoals het plaatsen van een stent). In de dagelijkse praktijk betekent deze nieuwe erkenning dat zowel stabiele patiënten als patiënten met een hartinfarct sneller en veilig kunnen behandeld worden. Het stellen van de diagnose en de behandeling kan immers in eenzelfde ziekenhuis door eenzelfde cardioloog worden uitgevoerd", aldus dokter Guy Lenders, cardioloog in AZ Monica.

 

Intussen werden de eerste B2-operaties met succes uitgevoerd in het AZ Monica.

 

Contact:

dr. Guy Lenders, cardioloog

T 03 320 58 16

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 21/10/2014