Poliklinische cardiologie in AZ Monica Antwerpen van start

 

De babyboomgeneratie die vandaag 65-plusser wordt, gaat al zuchtend en puffend door  het leven. Men voelt zich vermoeid, kortademig en is minder in conditie. Globaal zijn er in de zorgregio van AZ Monica campus Antwerpen 12.142 65-plussers met het risico op een hartaandoening.

 

Het sterftecijfer door hart- en vaatziekten is de voorbije jaren sterk gedaald. Waar een hartinfarct vroeger 20 à 30 %  sterftekans had, is dit vandaag nog slechts 5 à 7%. Wie echter een hartinfarct overleeft, blijft met een beschadigd hart nog tientallen jaren leven. De pompfunctie van het hart faalt, de bloeddruk verhoogt en fysiek is de patiënt minder in conditie. 

 

Betere diagnose

Door een betere medische diagnose, goede opvolging en goede fysieke conditie kan men deze ziektesymptomen voorkomen. Daarom werd prof. dr. Christiaan Vrints door het ziekenhuis aangetrokken om de poliklinische cardiologie in campus Antwerpen (Harmoniestraat 68) te versterken. Geen klassieke consultatie met een fietstest, maar met een 3D-inspanningsechocardiografie (zie foto). Patiënten doen een inspanningstest op een ligfiets terwijl er op hetzelfde tijdstip een elektrocardiogram wordt genomen. Tegelijkertijd en niet meer na elkaar zoals in het verleden. Dit betekent dat tijdens de inspanning de pompbeweging van het hart en de bloeddruk in de longcirculatie bestudeerd wordt waardoor een nauwkeurigere diagnose kan worden gesteld.

De polikliniek cardiologie is er in de eerste plaats voor patiënten met een gestoorde hartfunctie die op controle bij de cardioloog worden verwacht. Daarnaast kunnen huisartsen hartpatiënten met pijnklachten aan de borst of aanvallen van hartkloppingen via ‘rapid access’ doorverwijzen zodat op korte termijn (een week) een cardiologische check-up wordt gepland.

 

Interventionele cardiologie in campus Deurne

AZ Monica campus Antwerpen wil een hoog kwalitatieve ambulante cardiologische zorg aanbieden met focus op de non-invasieve diagnostiek en opvolging van hartaandoeningen bij de 65-plusser. De klassieke interventionele cardiologie blijft plaatsvinden in campus Deurne. Daar beschikt het ziekenhuis over een B2-erkend cathlab waar dagelijks stents, ballondilataties en coronarografieën worden uitgevoerd.

 

De dienst cardiologie AZ Monica heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onder de noemer UCNA.


Afspraken en inlichtingen

Een overzicht van alle cardiologen werkzaam in AZ Monica en hun consultatiemomenten vindt u hier.

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 22/11/2016