Onze kwaliteitsmetingen

 

Bij AZ Monica engageren we ons niet alleen om op regelmatige tijdstippen metingen uit te voeren met de bedoeling de kwaliteit van onze zorgprocessen te verbeteren, maar ook om de resultaten van deze metingen kenbaar te maken. Zo bieden we u als patiënt de mogelijkheid om geïnformeerd te kiezen waar u naartoe gaat voor uw zorg. Niet alle resultaten van onze kwaliteitsmetingen zijn onverdeeld positief; net als iedereen hebben wij als ziekenhuis naast sterke ook minder sterke punten.

 

Van belang is dat u weet dat wij deze minder sterke punten aanpakken en zo streven naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid die we aan onze patiënten aanbieden in de zorg. 

 


Resultaten

In verschillende Vlaamse ziekenhuizen gebeuren kwaliteitsmetingen. Ook AZ Monica werkt hieraan mee. Men kan de resultaten apart per ziekenhuis bekijken of een vergelijking maken tussen drie ziekenhuizen onderling.

 

 

 

Geef ons steeds uw mening.

De patiënt heeft steeds de mogelijkheid om zijn mening over de zorg aan te geven via het formulier 'Suggesties en klachten'. Patiënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening in AZ Monica, kunnen terecht bij de ombudsdienst. Wij raden echter aan om het probleem onmiddellijk aan de kaak te stellen bij een verpleegkundige tijdens uw verpleging. Zo kunnen wij onmiddellijk uw zorg aanpassen aan uw behoefte. 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 1/10/2018