Patiëntveiligheid

 

Uw veiligheid als patiënt is voor ons een absolute prioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te handhaven, besteden we bij AZ Monica bijzonder veel aandacht aan de volgende veiligheidsthema's:

 

  • Correcte identificatie van de patiënten
  • Accurate communicatie tussen zorgverleners
  • Bevorderen van veiligheid bij het gebruik van hoog-risico medicatie
  • Veilige heelkunde: de juiste ingreep uitvoeren aan de juiste zijde bij de juiste patiënt
  • Beperken van het risico op ziekenhuisinfecties door correcte handhygiëne
  • Beperken van het risico op letsels als gevolg van vallen

 

Deze veiligheidsthema's staan ook bekend als de 'International Patient Safety Goals' ofwel de internationale veiligheidsdoelstellingen, aangezien deze in alle ziekenhuizen wereldwijd opgevolgd dienen te worden.

 

Iedere dag opnieuw proberen we in onze organisatie een open en veilige cultuur te creëren. Dit doen we onder meer door bewustmaking en communicatie rond kwaliteit en patiëntveiligheid, zowel naar onze huidige als naar nieuwe medewerkers toe. Ook u als patiënt speelt hierbij een belangrijke rol. Door ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd bent en bepaalde goede 'veiligheidsgewoonten' aangeleerd krijgt, zorgen we ervoor dat u optimaal mee kan waken over uw eigen veiligheid binnen AZ Monica.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/11/2014