Zorginspectie

 

Om constante kwaliteit van zorg te garanderen, vinden er controles plaats in alle ziekenhuizen in Vlaanderen door de Zorginspectie. Dit is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Door te inspecteren en vervolgens te rapporteren ziet Zorginspectie erop toe dat regelgeving (opgelegd door de overheid) wordt nageleefd, en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Zo wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg die in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen aangeboden wordt aan gebruikers, patiënten en cliënten.

 

Tijdens (on)aangekondigde inspectierondes wordt de zorgpraktijk in de ziekenhuizen getoetst aan de hand van een aantal vooropgestelde eisen. Er wordt telkens ingezoomd op een specifiek zorgtraject, waarbij vaststellingen gebeuren via gesprekken met personeelsleden en patiënten, controles van patiëntendossiers, controle van voorschriften en observaties.

 

In september 2019 kreeg zowel onze campus in Antwerpen als onze campus in Deurne bezoek van de zorginspectie.

U kan het verslag van beide hier raadplegen: campus Antwerpen  -   campus Deurne

Alle inspectieverslagen kan u steeds nalezen op de website https://www.departementwvg.be/zorginspectie.

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 1/10/2019