Behandeldoelstelling

 

De primaire behandeldoelstelling van de PAAZ-opname is stabilisatie van de crisis. Daarvoor is het noodzakelijk om de verschillende factoren te definiëren die aan de basis liggen van de crisis. Een crisis wordt beschouwd als een disbalans tussen de draaglast en de draagkracht. Draaglast is datgene wat druk geeft op het individu en zijn omgeving (bijvoorbeeld belastende werkomstandigheden, relatieproblemen, verliessituaties, financiële problemen, psychosociale problemen, ... ). Draagkracht betekent de mogelijkheden, de beperkingen of kwetsbaarheden van het individu en de omgeving (bijvoorbeeld psychiatrische kwetsbaarheid, persoonlijkheidskenmerken, IQ, ...).

 

Vaak slagen het individu en zijn omgeving erin om de moeilijkheden op te lossen of te hanteren. Het evenwicht wordt dan hersteld. Wanneer dat niet lukt, komt men in een uitputtingsfase terecht als gevolg van de intensiteit en/of duur van de stressor(en). Het individu kan decompenseren, en deze decompensatie kan verschillende vormen aannemen: depressie, angst, wanhoop, verwardheid, passiviteit, psychosomatische klachten, middelenmisbruik, ... . Ook de omgeving kan decompenseren, waardoor niet alleen het individu maar ook het gezin in crisis is. Als gevolg van deze crisis staat het individu en het gezin open voor hulp van buitenaf.

 

Tijdens de PAAZ - opname wordt het acuut toestandsbeeld of de klachten die het gevolg zijn van de crisis, behandeld. Daarnaast is elke crisis een kans op verandering en ontwikkeling: van crisis naar stabiliteit, om van daaruit verder te groeien. Hiervan kan een begin worden gemaakt tijdens de PAAZ - opname. Echter therapeutische behandeldoelstellingen op de PAAZ zelf zijn minimaal.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 31/07/2018