Vervolgbehandeling

 

Omdat de PAAZ bedoeld is voor een kortdurende crisisopname en behandeling, is een goede nabehandeling en opvolging belangrijk. Vaak volgt de huisarts de patiënt verder op wanneer deze het ziekenhuis verlaat en weer naar huis gaat. Soms is intensievere nabehandeling nodig. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van regelmatige consultaties bij een psychiater of psycholoog (van ons ziekenhuis of elders). In andere gevallen kan een doorverwijzing naar een gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk zijn voor een langdurige behandeling.

 

Het multidisciplinair team van de PAAZ zal aangepaste nabehandeling voorstellen en bespreken. Ook hulpverleners die niet aan ons ziekenhuis verbonden zijn, kunnen bij deze nabehandeling betrokken worden.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 31/07/2018