Welkom op de deelsite van onze PAAZ !!

 

De PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) is een opname-afdeling die bedoeld is voor patiënten met acute psychische problemen of patienten die in een crisissituatie verkeren. Opname gebeurt op vrijwillige basis na doorverwijzing van een (huis)arts of zorginstelling.

 

De PAAZ beschikt over dertig bedden en voorziet in een gespecialiseerd en geïndividualiseerd behandelaanbod voor patiënten van achttien jaar en ouder. Onder leiding van medisch diensthoofd dokter Bart Van den Bossche en hoofdverpleegkundige Freek Somers, staat een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten en sociaal - maatschappelijk werkers in voor de behandeling en de dagelijkse zorg voor de patiënten. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde opnametermijn van drie weken.

 

De PAAZ is een open afdeling. Met elke patiënt worden individuele afspraken gemaakt, die afhangen van zijn of haar gezondheidstoestand.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/02/2020