Gastric bypass

Nomenclatuurnummer: 241846
Discipline: Algemene heelkunde
Aantal overnachtingen: 4

 Meer­persoons­kamerEén­persoons­kamer
Verblijfskosten€ 93€ 393
Geneesmiddelen€ 66€ 66
Honoraria€ 77€ 1457
Medische hulpmiddelen€ 1125€ 1125
Totaal*€ 1361€ 3041

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. Er is enkel tussenkomst van het ziekenfonds indien er aan de juiste voorwaarden voldaan is. Gelieve u te informeren bij uw arts of ziekenfonds.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 2420€ 2795
Geneesmiddelen€ 92€ 92
Honoraria€ 1696€ 3076
Medische hulpmiddelen€ 2319€ 2319
Totaal*€ 6527€ 8282

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. Er is enkel tussenkomst van het ziekenfonds indien er aan de juiste voorwaarden voldaan is. Gelieve u te informeren bij uw arts of ziekenfonds.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 25€ 325
Geneesmiddelen€ 66€ 66
Honoraria€ 14€ 1394
Medische hulpmiddelen€ 1125€ 1125
Totaal*€ 1230€ 2910

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. Er is enkel tussenkomst van het ziekenfonds indien er aan de juiste voorwaarden voldaan is. Gelieve u te informeren bij uw arts of ziekenfonds.


Opmerking: Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz... Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.


Auteur: Jean-Pierre Van de Sande
Datum: 29/01/2016