Verwijderen galblaas (cholecystectomie)

Nomenclatuurnummer: 242465
Discipline: Algemene heelkunde
Aantal overnachtingen: 2

 Meer­persoons­kamerEén­persoons­kamer
Verblijfskosten€ 60€ 210
Geneesmiddelen€ 53€ 53
Honoraria€ 37€ 781
Medische hulpmiddelen€ 108€ 108
Totaal*€ 258€ 1152

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 1445€ 1670
Geneesmiddelen€ 116€ 116
Honoraria€ 979€ 1723
Medische hulpmiddelen€ 340€ 340
Totaal*€ 2880€ 3849

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 12€ 162
Geneesmiddelen€ 53€ 53
Honoraria€ 2€ 746
Medische hulpmiddelen€ 108€ 108
Totaal*€ 175€ 1069

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.


Opmerking: Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz... Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.


Auteur: Jean-Pierre Van de Sande
Datum: 29/01/2016