Colonoscopie

Nomenclatuurnummer: 473174
Discipline: Gastro-enterologie
Dagopname

 Meer­persoons­kamerEén­persoons­kamer
Verblijfskosten€ 0€ 75
Geneesmiddelen€ 3€ 3
Honoraria€ 14€ 317
Medische hulpmiddelen€ 11€ 11
Totaal*€ 28€ 406

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 208€ 283
Geneesmiddelen€ 8€ 8
Honoraria€ 416€ 719
Medische hulpmiddelen€ 18€ 18
Totaal*€ 650€ 1028

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 0€ 75
Geneesmiddelen€ 3€ 3
Honoraria€ 0€ 303
Medische hulpmiddelen€ 11€ 11
Totaal*€ 14€ 392

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%.


Opmerking: Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz... Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.


Auteur: Jean-Pierre Van de Sande
Datum: 1/06/2016