Totale schouderprothese

Nomenclatuurnummer: 286624
Discipline: Orthopedie
Aantal overnachtingen: 5

 Meer­persoons­kamerEén­persoons­kamer
Verblijfskosten€ 110€ 485
Geneesmiddelen€ 75€ 75
Honoraria€ 71€ 1280
Medische hulpmiddelen€ 500€ 500
Totaal*€ 756€ 2340

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. De prijsberekening kan variëren afhankelijk van de gebruikte prothese.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 2908€ 3358
Geneesmiddelen€ 176€ 176
Honoraria€ 1688€ 2897
Medische hulpmiddelen€ 2000€ 2000
Totaal*€ 6772€ 8431

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. De prijsberekening kan variëren afhankelijk van de gebruikte prothese.

 MeerpersoonskamerEénpersoonskamer
Verblijfskosten€ 31€ 406
Geneesmiddelen€ 75€ 75
Honoraria€ 13€ 1222
Medische hulpmiddelen€ 500€ 500
Totaal*€ 619€ 2203

* De prijsberekening voor een éénpersoonskamer houdt rekening met een honorariumsupplement van 100%. De prijsberekening kan variëren afhankelijk van de gebruikte prothese.


Opmerking: Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz... Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.


Auteur: Jean-Pierre Van de Sande
Datum: 29/01/2016