DNR - code bij uw behandeling

 

Uw behandeling wordt in samenspraak met u en uw behandelend arts bepaald. Natuurlijk is deze behandeling bedoeld om u te genezen of minimaal uw conditie te verbeteren.

Er kan echter een situatie ontstaan waarbij een verdere behandeling niet meer zinvol geacht is en u zelfs meer kwaad dan goed zal doen. In zo'n toestand is het verstandig afspraken te maken over de beperking van de behandeling. Zulke afspraken ontstaan na goed overleg tussen u en uw familie enerzijds en de behandelende arts anderzijds.

 

Doorgaans worden dergelijke afspraken vastgelegd in zogenaamde DNR-codes ('niet reanimeren codes'). Voorbeelden van zulke afspraken kunnen zijn: geen reanimatiepogingen doen bij een acuut hart- of ademhalingsfalen, specifieke beperkingen in de behandeling afspreken (bijvoorbeeld geen transfert naar de afdeling intensieve zorgen) of geheel afzien van verdere actieve behandeling (en slechts maximaal comfort nastreven).

 

Afhankelijk van uw toestand kan en moet de DNR-code steeds herzien worden. De afspraken om uw behandeling in te perken, dienen steeds te voorkomen dat u nadelige effecten van zinloze handelingen ondervindt. Het vastleggen van een DNR-code is vooral van belang om duidelijkheid te scheppen wat betreft de behandeling voor iedereen die met uw behandeling betrokken is of betrokken zal worden.
Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 2/05/2019