Farmaceutische kosten

 

A. Geneesmiddelen

Elke patiënt betaalt een forfaitaire bijdrage per dag voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is vastgesteld door het RIZIV. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en producten worden volledig aan de patiënt aangerekend. U betaalt wat u hebt verbruikt.

 

B. Implantaten en prothesen

Voor instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht zoals een lens of een heup, betaalt u vaak een eigen bijdrage, al dan niet is er ook een gedeeltelijke tussenkomst door de ziekteverzekering. Het ziekenhuis mag een afleveringsmarge van 10% van de kostprijs aanrekenen, met een vastgelegd maximumbedrag.

 

C. (para)-farmaceutische producten

Onder deze rubriek vallen onder andere de niet terugbetaalde geneesmiddelen en producten die geen geneesmiddel zijn maar toch om hygiënische redenen niet herbruikbaar zijn bij andere patiënten zoals bijvoorbeeld een tandenborstel. U betaalt wat u hebt verbruikt.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 18/05/2015