Financiële informatie


AZ Monica wenst u zo transparant mogelijk te informeren over de kosten die verbonden zijn aan een opname in ons ziekenhuis. U vindt op deze website alvast heel wat informatie. Aarzel niet om een arts of een medewerker aan te spreken voor bijkomende informatie.

 

Afhankelijk van de ontslagdatum ontvangt u na 6 tot 10 weken uw ziekenhuisfactuur, opgesteld volgens de geldende regels van het RIZIV. Op deze factuur vindt u de volgende onderdelen terug:

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 7/03/2016