Gebruik overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal

 

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. AZ Monica maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal. Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor uw behandeling.

 

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal in een biobank gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en latere uitvoeringsbesluiten. Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan de behandelende arts of de verpleegkundig directeur.

 

Heeft u als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelende arts. 

 

De ethische commissie van AZ Monica waakt over de correcte naleving van de wetten en het correct gebruik van het menselijk lichaamsmateriaal. Voor elk nieuw gebruik van de datagegevens of de weefselstalen is het advies van de commissie nodig.

 

De ethische commissie van AZ Monica geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het bestaat uit artsen die al dan niet in het ziekenhuis werken, een jurist, een farmacoloog, een verpleegkundige en een ethicus. De werking en de taken van deze commissie zijn wettelijk vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1984.

 

Meer informatie over orgaandonatie vindt u steeds op de website van de federale overheid Volksgezondheid www.beldonor.be.

 

Meer informatie

dr. Steven Pauli

T 03 320 59 18

steven.pauli@azmonica.beAuteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 7/10/2015