Kostenraming

De kostenramingen zijn indicatief en geven de bedragen weer die voor rekening van de patiënt zijn. Bij de berekening van deze bedragen werd de tussenkomst van het ziekenfonds reeds in mindering gebracht. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kan u bij uw verzekeraar informeren welke bedragen in aanmerking komen voor eventuele terugbetaling.

De verschillende ingrepen worden gegroepeerd per afdeling in het ziekenhuis. Klik op de afdeling en vervolgens op de ingreep om de kostenraming te bekomen. Indien u meer financiële informatie wenst over een ingreep die niet voorkomt in onderstaande lijst, raadpleeg dan de behandelende arts.

 

Algemene heelkunde

Cardiologie

Gastro-enterologie

Gynaecologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Neurochirurgie

Neurologie

Neus-,keel- en oorziekten

Oogkliniek

Orthopedie

Pijncentrum

Revalidatie Apra

Urologie

VaatchirurgieAuteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 15/09/2015