Medische en paramedische honoraria


De honoraria van de artsen zijn bij wet vastgelegd. Voor de medisch - technische diensten vraagt men een vast bedrag per opname aan iedere opgenomen patiënt. Dit bedrag is afhankelijk van uw verzekerbaarheid en rechthebbende bij het ziekenfonds.

 

Forfait voor klinische biologie

Gewoon verzekerden betalen een wettelijk vastgelegd bedrag. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt niets.

 

Forfait voor medische beeldvorming

Wettelijk vastgelegd bedrag, afhankelijk van uw verzekerbaarheid.

 

Forfait medische wachtdienst

Dit wordt rechtstreeks aangerekend aan het ziekenfonds. U betaalt niets.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 18/05/2015