Wat na uw bezoek aan de spoedafdeling?

 

Nadat de arts u onderzocht heeft en de behandeling met u heeft besproken, mag u naar huis of wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

U mag naar huis

  • U krijgt de nodige voorschriften voor medicatie, informatiebrochures, ... mee. 
  • Indien een verdere opvolging noodzakelijk is, maakt een spoedmedewerker een afspraak bij een specialist of bezorgt u het telefoonnummer van de afsprakencentrale. 
  • De behandelende arts stuurt een ontslagbrief naar uw huisarts.
  • Als u niet in staat bent om met eigen vervoer naar huis te gaan dan kan men voor u een taxi bellen.

U wordt opgenomen in het ziekenhuis

  • Van zodra uw kamer beschikbaar is, brengt een medewerker u naar de gepaste verpleegafdeling.
  • Bij een opname in het ziekenhuis wordt er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met uw gewenste kamerkeuze (éénpersoonskamer, twee- of meerpersoonskamer). Uw keuze heeft een invloed op de ziekenhuisfactuur.
  • Voor een ziekenhuisopname van uw kind (-16 jaar) beschikt de kinderafdeling over kamers met overnachtingsmogelijkheid (rooming-in). U betaalt hiervoor een supplementaire som. 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 24/02/2013