Palliatief Support Team

 

Wie & wat

Het Palliatief Support Team steunt ongeneeslijk zieken op alle vlakken: lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Wij respecteren de wensen van de patiënt en zijn omgeving en stellen levenskwaliteit en de waardigheid van elke mens centraal.

Concreet betekent dit:

  • we zoeken samen met de behandelende arts naar een oplossing om pijn te bestrijden
  • we begeleiden het emotionele verwerkingsproces voor de patiënt en zijn omgeving
  • we bieden ondersteuning bij slecht-nieuwsgesprekken
  • we bereiden het ontslag van de patiënt voor en organiseren sociale voorzieningen en thuishulp wanneer nodig
  • we zorgen voor rouwbegeleiding
Lees hier de visie en het beleid van het ziekenhuis over palliatieve zorg en euthanasie (levenseinde).

Contact

Een lid van het Palliatief Support Team neemt automatisch contact met u op. U kunt op uw afdeling ook altijd iemand van ons team bereiken via uw arts of verpleegkundige. De dienstverlening is gratis.

De leden van het team zijn:

 

Dokter Caroline Spaas palliatief arts T 03 320 22 99
Annick Vanderoost

verpleegkundige palliatieve zorg

coördinator PST-team

T 03 240 27 58
Annelie Kuypers  psychologe T 03 240 22 71
Ann Tampere maatschappelijk werker T 03 240 28 94
Ingrid Weeghmans maatschappelijk werker T 03 320 56 18
Marie-Paule Desmet pastoraal medewerker T 03 240 25 71
Beena Dockx pastoraal medewerker T 03 320 56 26
George Fleere pastoraal medewerker T 03 320 56 28
Jan Meeusen pastoraal medewerker T 03 320 56 29


Links 

http://www.pha.be: de Palliatieve Hulpverlening Antwerpen. Zij hebben een ondersteuningsaanbod voor hulpverleners, patiënten en hun familie.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 20/03/2018