Patiëntenbegeleiding

 

Een ziekenhuisopname brengt andere ongemakken mee dan enkel de fysieke. De dienst patiëntenbegeleiding biedt ondersteuning op verschillende gebieden: psychosociale ondersteuning, praktische begeleiding bij het ontslag en administratieve en financiële begeleiding.

 

Psychosociale ondersteuning

Wij bieden ondersteuning bij de emotionele problemen die een ziekenhuisopname kan veroorzaken, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Waar nodig bieden wij een luisterend oor. Wanneer er intensievere psychologische begeleiding aangewezen is, zorgen wij voor correcte en aangepaste doorverwijzing naar een psycholoog, therapeut, psychiater of een aangepaste instelling of organisatie. Jarenlange praktijkervaring en regelmatige bijscholing helpen ons om hiervoor professionele en verantwoorde keuzes te maken.

 

Praktische begeleiding bij uw ontslag

Wanneer u na uw ontslag niet naar huis kunt terugkeren, thuiszorg of speciaal vervoer nodig hebt, kunnen wij helpen bij het praktische luik. Wij zijn op de hoogte van beschikbare plaatsen in rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en zorgcentra in de omgeving. Wij adviseren, plannen en organiseren.

 

Administratieve en financiële begeleiding

Wij helpen u bij administratieve en financiële problemen van velerlei aard: afbetalingsplanning, juridische problemen, het organiseren van een begrafenis... In onze aanpak van praktische problemen verliezen wij onze psychosociale functie nooit uit het oog.

   

Contact

Op elke afdeling is een maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige. U kunt steeds een verpleegkundige vragen om iemand van het team patiëntenbegeleiding langs te sturen. De dienstverlening is gratis.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 13/05/2015