Patiëntendossiers en privacybescherming

 

In het ziekenhuis wordt van elke patiënt een dossier aangelegd waarin de medische, verpleegkundige en paramedische gegevens zijn opgenomen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn verbonden aan het beroepsgeheim. Alleen artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging hebben toegang tot uw patiëntengegevens.

 

Als patiënt kan u altijd bij uw behandelende arts terecht om uw gegevens in te kijken. Het is ook mogelijk om een kopie op te vragen van uw dossier of van een gedeelte ervan. U betaalt dan de kostprijs van de kopie.

 

Meer informatie

T 03 320 56 08

ombudsdienst@azmonica.be

 

www.health.fgov.be

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 21/11/2018