Terminologie

 

Conventie

De conventietarieven (ook wel Rizivtarieven of terugbetalingtarieven genoemd) zijn de tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen geneesheren, verzekeringsinstellingen en overheid. Artsen kunnen zelf beslissen of ze deze overeenkomst aanvaarden of gedeeltelijk aanvaarden. Bij een geconventioneerd geneesheer betaalt u enkel remgeld en geen supplementen (behalve voor een éénpersoonskamer). Bij een niet-geconventioneerd geneesheer betaalt u bovenop het remgeld een supplement dat de arts zelf bepaalt, ongeacht uw kamertype. We willen u erop wijzen dat u steeds het recht heeft verzorgd te worden tegen de verbintenistarieven. Het volstaat de onthaalbediende hiervan in te lichten.

Op onze website vindt u bij raadpleging een overzicht van de conventioneringsstatus van elke arts. Bij opname kunt u een lijst opvragen waarin staat of geneesheren al dan niet geconventioneerd zijn en welke supplementen ze vragen. De aangegeven tarieven zijn maxima, in veel gevallen zal de geneesheer een lager tarief hanteren dan het aangegeven maximum. Voor precieze informatie neemt u het best contact op met de geneesheer in kwestie.

 

Remgeld

Het remgeld is het deel van de kosten dat u zelf betaalt en dat dus niet door uw mutualiteit gedragen wordt. Remgelden worden door de overheid opgelegd en zijn in alle ziekenhuizen gelijk.

 

Supplementen

Supplementen zijn altijd volledig ten laste van de patiënt. Supplementen kunnen gevraagd worden door de arts wanneer die het conventietarief te laag acht voor de geleverde prestatie. Het bedrag wordt in dit geval uitgedrukt in percentages. Supplementen kunnen ook worden opgelegd bij speciale wensen die niet in het basispakket voorzien zijn of bij bijzondere eisen, bijvoorbeeld een éénpersoonskamer.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 19/05/2015