Verblijfs- en revalidatiekosten

 

De verblijfskosten houden rechtstreeks verband met uw ziekenhuisverblijf. Bij een dagopname wordt er enkel een dagopnameforfait aangerekend aan uw ziekenfonds (of verzekering). U betaalt dan geen persoonlijke bijdrage voor de verblijfskost.


De kosten ten laste van de patiënt worden als volgt onderverdeeld:

A. Persoonlijk aandeel

Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en hangt af van uw verzekerbaarheid (sociaal statuut) en de duur van de opname. Bij een dagopname wordt er geen persoonlijk aandeel aangerekend.

 

B. Kamersupplement

Bij uw opname vragen we naar uw kamerkeuze. Deze wordt vermeld op de opnameverklaring die u ondertekent. Voor een opname op een meerpersoonskamer (vanaf 2 personen) rekent het ziekenhuis geen kamersupplement aan. Voor een éénpersoonskamer is dat 75 euro per dag. Voor een suitekamer op de kraamafdeling, brengen we een dagelijks supplement van 135 euro in rekening, voor een luxekamer 109 euro. De kamersupplementen gelden ook voor het dagziekenhuis.

Lees hier alvast de opnameverklaringen die in AZ Monica van toepassing zijn.

 

C. Ereloonsupplementen bij opname met overnachting en dagopname

Artsen kunnen supplementen vragen bovenop het ereloon dat door de mutualiteit wordt terugbetaald. Of uw arts supplementen kan vragen, is afhankelijk van uw kamerkeuze.

 

Op meerpersoonskamers zijn ereloonsupplementen niet toegelaten, op een éénpersoonskamer wel. Let er op dat de ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden door alle artsen die bij uw behandeling zijn betrokken en niet enkel door de arts bij wie u wordt opgenomen. 

 

In AZ Monica geldt de afspraak dat artsen maximaal 200% ereloonsupplementen mogen aanrekenen. Aarzel niet om uw arts hierover aan te spreken. 

Een overzicht van het % ereloonsupplement dat uw arts vraagt, vindt u op deze website bij raadpleging.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 7/01/2019