Wat brengt u mee bij een spoedopname?

 

Algemeen

 • identiteitskaart
 • kleefbriefje op naam van de patiënt
 • bloedgroepkaart
 • medicatielijst 
 • verzekeringsformulieren (indien van toepassing)
 • politieattest (indien van toepassing)


Bij arbeidsongeschiktheid

 • het formulier bestemd voor de medische adviseur van uw ziekenfonds
 • het formulier van arbeidsongeschiktheid voor uw werkgever


Bij een arbeidsongeval

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer
 • datum van het ongeval
 • eventueel formulieren van de werkgever die moeten ingevuld worden door de behandelende art


Voor buitenlandse patiënten

 • formulier E111 (geldig bij dringende verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in België)
 • betalingsverbintenis/garantieverklaring ziektekostverzekering
 • formulieren die moeten ingevuld worden voor (bijkomende) hospitalisatieverzekering
  (voorbeeld : aangifteformulier van arbeidsongeschiktheid voor de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds)
 • eventuele documenten/badge hospitalisatieverzekering

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 17/02/2015