Patiëntenrechten

 

Sinds 22 augustus 2002 bestaat er een wet die de rechten van de patiënt op een eenvoudige en overzichtelijke manier vastlegt. Deze wet wordt uiteraard ook in AZ Monica nageleefd. De wet kent u en alle patiënten volgende rechten toe:

 

  • het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
  • het recht op informatie
  • het recht op vrij toestemmen in een behandeling of ingreep, na voorafgaande inforatie
  • het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
  • recht op het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Op de website van de federale overheid of het Vlaams patiëntenplatform kan u bijkomende informatie inzake patiëntenrechten vinden. U kan ook steeds een brochure hier downloaden of vragen aan de medewerkers van het onthaal van AZ Monica. 

 

Door de rechten van de patiënt duidelijk te omschrijven en samen te brengen in één enkele wet, weet iedereen beter waaraan zich te houden, wat uiteindelijk tot een betere relatie tussen patiënt en zorgverstrekker zal leiden.

 

De patiëntenrechtenwet stelt eveneens dat elk ziekenhuis een ombudsdienst dient te voorzien, waarvoor de voorwaarden werden vastgelegd in het KB van 8 juli 2003. De patiënt heeft het recht om klacht neer te leggen wanneer hij meent dat zijn rechten geschonden zijn bij deze ombudsdienst. 

 

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 30/01/2015