Tips voor een verblijf met minder pijn

 

Pijn is subjectief. 

Wat voor de één erg pijnlijk is, valt voor de ander mee. Iedereen beleeft pijn

op zijn manier en gaat hier anders mee om. 

Vandaar dat het belangrijk is te praten over uw pijn.

 

Als ik pijn heb, moet ik rusten.

Fout, een evenwicht tussen beweging en rust is belangrijk. Niet te veel van het ene, noch van het andere. Neem regelmatig een pauze en probeer u tijdig te ontspannen. Ontspanning kan uw pijn verlichten.

 

Ik heb pijn, maar ik bijt op mijn tanden. De pijn zal wel overgaan.

Fout, in vele situaties is het normaal dat er pijn optreedt. Denk bijvoorbeeld aan een operatie of een breuk. Pijn moet echter behandeld worden, ook na een operatie. Pijn lijden heeft geen zin en heeft enkel negatieve gevolgen. Geef een sein wanneer de pijn ondraagelijk is.

 

Pijnmedicatie neem ik best op vaste tijdstippen.

Het is aangewezen om pijnstillers (bv. dafalgan of ibuprofen) op vaste tijdstippen in te nemen. Bewaar uw medicatie dus niet voor eventuele pijnopstoten, maar neem uw medicatie tijdig in om de pieken in pijnintensiteit te voorkomen.


Pijn is meetbaar.

Om meer inzicht te krijgen in uw pijn, kan u uw pijn omzetten in een cijfer van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor ‘geen pijn’ en 10 voor ‘de ergst denkbare pijn’. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een pijnlatje. Het meten van pijn is belangrijk om het effect van de behandeling na te gaan.

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 1/04/2014