Stage Keuken

 

Contactpersoon

Elie Luyckx

elie.luyckx@azmonica.be

T 03 320 56 77

 

Afspraken eerste stagedag

Neem contact op met de verantwoordelijke van de keuken voor praktische afspraken

  • Els Hermans (campus Antwerpen): 03 240 28 90
  • Rudi Van Gompel (campus Deurne): 03 320 56 81

Naast gemakkelijke, slipvrije en propere schoenen die je tijdens je stage enkel gebruikt in het ziekenhuis, breng je ook een hangslot mee voor je kleedkastje (enkel voor wie stage loopt in campus Antwerpen).

 

Je AZ Monica studentenbadge ligt op je eerste stagedag klaar aan het onthaal van de campus waar je stage loopt. Er zal een waarborg van € 20 gevraagd worden. Gelieve dit in gepast geld te voorzien. Op het einde van je stage lever je je badge terug in aan het onthaal en zal de waarborg terugbetaald worden.

 

Onthaalbrochure / HACCP - procedure

Neem de brochure door voor aanvang van de stage. 

Van de student wordt verwacht dat de brochure en procedure HACCP gekend is bij aanvang van de stage. Op je eerste stagedag zal een document als 'gelezen en begrepen' ter ondertekening worden voorgelegd.

 

Studentenadministratie

  • Stagecontract

Breng je contract mee in drievoud. Vergewis je ervan of de school de contracten alvast getekend heeft. Onderteken ook zelf je contracten en geef ze dan aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Werkpostfiche

Print de werkpostfiche in drievoud af (klik hier). Neem kennis van de risicofactoren op je afdeling. Onderteken ze en geef ze aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Medisch attest

Maak een kopie van je geldig medisch attest. Breng de kopie mee op je eerste stagedag en bezorg het aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica

Neem de veiligheidsbrochure, de HACCP-procedure en de procedure handhygiëne door. Print de aftekenlijst veiligheidsprocedures af (klik hier). Vul deze in en teken hem af. Bezorg hem aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

 

Na ondertekening door de stageverantwoordelijke van het ziekenhuis krijg je 2 exemplaren van je stagecontract en werkpostfiche terug.

De stage moet helaas geweigerd worden aan studenten die niet voldaan hebben aan deze wettelijke verplichting tot zij zich in regel hebben gesteld.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 22/08/2018