Kwaliteit en veiligheid

 

Van de student wordt verwacht dat de algemene veiligheidsbrochure, de vertrouwelijkheidsverklaring en de procedure handhygiëne gekend zijn bij aanvang van de stage. Op je eerste stagedag zal een document als 'gelezen en begrepen' ter ondertekening worden voorgelegd. Op dit document bevestig je eveneens dat je een geldig stagecontract en medisch attest hebt.

 

Veiligheid

Lees hier de algemene veiligheidsbrochure.

 

Vertrouwelijkheid

De student zal de grootste discretie en voornaamheid tegenover de patiënten, de familie en de bezoekers in acht nemen. Zij mogen volstrekt niets bekend maken van wat zij vernemen over de fysieke en psychische toestand, de medische behandeling(en), de financiële situatie en de sociale gegevens van de patiënt, ook niet na het beëindigen van de stageovereenkomst. Ernstige tekortkomingen aan het beroepsgeheim kunnen de onmiddellijke stopzetting van de stage tot gevolg hebben. Het is eveneens verboden om ten persoonlijke titel geschenken en fooien te aanvaarden van patiënten, hun familie of bezoekers.

 

Mits inachtneming van de nodige informatie voor de behandeling van de patiënt, geldt het beroepsgeheim ook voor de studenten onderling.

 

Handhygiëne

Bekijk hier ons filmpje over handhygiëne.

 

Kwaliteitswaaier

Bekijk hier onze afspraken voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 30/03/2017