Stage Medisch secretariaat

 

Contactpersoon

Marjolein Horvath-Kevenaar

marjolein.horvath-kevenaar@azmonica.be

T 03 320 60 91

 

Afspraken eerste stagedag

Neem hiervoor contact op met Marjolein Horvath-Kevenaar.

Je AZ Monica studentenbadge ligt op je eerste stagedag klaar aan het onthaal van de campus waar je stage loopt. Er zal een waarborg van € 20 gevraagd worden. Gelieve dit in gepast geld te voorzien. Op het einde van je stage lever je je badge terug in aan het onthaal en zal de waarborg terugbetaald worden.

 

Studentenadministratie

  • Stagecontract

Breng je contract mee in drievoud. Vergewis je ervan of de school de contracten alvast getekend heeft. Onderteken ook zelf je contracten en geef ze dan aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Werkpostfiche

Print de werkpostfiche in drievoud af (WPF administratie - WPF medisch secretariaat). Vraag vooraf welke werkpostfiche voor jou van toepassing is. Neem kennis van de risicofactoren op je afdeling. Onderteken ze en geef ze aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Medisch attest

Op je werkpostfiche vind je of dit voor jou van toepassing is of niet. Indien een medisch attest vereist is, maak je hiervan een kopie. Breng de kopie mee op je eerste stagedag en bezorg het aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica

Neem de veiligheidsbrochure en de procedure handhygiëne door. Print de juiste aftekenlijst veiligheidsprocedures af (klik hier voor de aftekenlijst met medisch attest of klik hier voor de aftekenlijst zonder medisch attest). Vul deze in en teken hem af. Bezorg hem aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

 

Na ondertekening door de stageverantwoordelijke van het ziekenhuis krijg je 2 exemplaren van je stagecontract en werkpostfiche terug.

De stage moet helaas geweigerd worden aan studenten die niet voldaan hebben aan deze wettelijke verplichting tot zij zich in regel hebben gesteld.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 3/12/2018